Kjærleik og raseri

Om du elskar ungane dine, er det på tide å bli rasande på deira vegne.

Filosof Arne Johan Vetlesen har skrive ein svært god kronikk om kva vi som er foreldre skal seie til borna våre om framtida når vi fryktar at samfunnet går mot ei miljøkatastrofe. Er det viktigaste å gi dei håp for framtida, eller bør vi førebu dei på å møte dei mørke realitetane? Og ikkje minst: Korleis kan vi bidra til å forhindre eller minimere klimaendringane, og slik gjere framtida lysare?

Vetlesen skildrar også noko eg kjenner meg igjen i: Kor einsamt det kjennest å vere redd for framtida når det kan verke som ingen andre er opptekne av dette, og ingen er interessert i å endre livsstil for å hindre katastrofen. Å bli stempla som moralist dersom ein uttalar seg om forbruk, flyreiser og miljøøydeleggingar. Men kva lærer vi borna våre om vi går rundt og fryktar framtida samtidig som vi sensurerer oss sjølve av frykt for kva andre skal tenke om oss?

Sjølvsagt er det viktig å formidle håp og handlekraft til neste generasjon, ikkje resignasjon og avmakt. Men Vetlesen set fingeren på noko viktig: I møte med ei kommande katastrofe kan positiv tenking vere det farlegaste av alt dersom det hindrar oss i å handle.  Sitat:

Det vi trenger å gi våre barn, er ikke først og fremst håp. Håp er vakkert, idealistisk, moralsk uklanderlig. Men det er neppe den beste analysen å hevde at å spre håp, i form av positivt svar på spørsmålet om det vil gå bra, er det viktigste vi voksne i dag kan gjøre. Å holde på håpet kan tvert imot vise seg å utsette nødvendig handling.

Så kva er ein passande respons i den situasjonen vi er i idag? Kjærleik og raseri, er Vetlesens svar. Og eg veit han har rett: Det er så altfor lett å sige inn i depresjonen, men det hjelper ingen. Eg elskar ungane mine, så no gjeld det å finne fram til det konstruktive raseriet; for framtida deira.

Eg brukar vanlegvis ikkje bloggen til å vidareformidle andre artiklar, men denne kronikken synes eg er så viktig at eg gjer eit unntak:

Les kronikken i Aftenposten!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s